1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two


                           UA| EN

смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
ndipvt@ukr.netРедакційна політика журналу Техніка і технології АПК

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Журнал «Техніка і техніка АПК» є рецензованим фаховим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

 

Програмні завдання журналу: Забезпечення читачів інформацією про нові методи випробування, прогнозування й констроювання сільськогосподарської техніки та обладнання, дослідження та прогноз розвитку новітніх технологій в АПК, енергозбереження та альтернативна енергетика.

 

ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ СТАТТІ

Технічна політика АПК

 Результати наукових досліджень з питань механізації сільськогосподарського виробництва

 Проектування сільськогосподарської техніки

 Новітні технології виготовлення сільськогосподарської техніки, способи виконання технологічного процесу та основні параметри  машин

 Випробування сільськогосподарських машин та прогнозування розвитку техніки для АПК

 Інноваційні технології виробництва сільськогосподарської продукції

 Дослідження, наукова експертиза та впровадження новітніх техніко-технологічних рішень для виробництва сільськогосподарської  продукції

 Прогнозування росту і врожайності сільськогосподарських культур

 Моніторинг розвитку і впровадження технічних засобів і технологій для використання поновлюваних джерел енергії

 Створення і розвиток єдиного інформаційного простору в системі інженерно-технічного забезпечення АПК

 Передовий досвід з механізації основних технологічних процесів

 Технічний сервіс, відновлення та ремонт

 Науково-пропагандистські та освітні заходи

 Зарубіжний досвід

 

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

  1. Рецензування являє собою критичну оцінку рукописів. Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру. Задачею рецензування є сприяння суворому відбору авторських рукописів для публікації та винесення конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення. Процедура рецензування спрямована на максимально об’єктивну оцінку змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам Редакційної політики збірника, умовам публікації статей, вимогам щодо їх змісту та оформленню.
  2. Статті, які подаються до фахового журналу «Техніка і технології АПК» проходять внутрішнє та зовнішнє рецензування. Внутрішнє рецензування здійснюють члени редакційної колегії журналу. Зовнішнє рецензування проводять фахівці технічних та сільськогосподарських наук, які можуть не бути членами редакційної колегії, але володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретними науковими напрямками.
  3. Відповідно до Редакційної політики збірника використовується як відкрита, так і анонімні процедури рецензування, як для рецензента, так і для авторів. Головною метою процедури рецензування є усунення випадків недоброякісної практики наукових досліджень та забезпечення узгодження й додержання балансу інтересів авторів, читачів, редакційної колегії, рецензентів та установи, у якій виконувалось дослідження.
  4. Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним статті є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування.
  5. Рецензування статей відбувається на засадах конфіденційності. Представляючи рукопис на рецензію, автори ввіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких можуть залежати їх репутація і кар’єра. Інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому, окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливо лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті. В будь-якому разі автору рецензованої роботи надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.
  6. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом зі статтею можуть друкуватися коментарі рецензентів.
  7. До роботи рецензентів не залучаються особи, які можуть мати конфлікт інтересів. Автор може повідомити імена людей, призначення яких рецензентами не бажано через можливість виникнення конфлікту інтересів, пояснивши свою позицію. Рецензент також повинен повідомити про всі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на його думку про рукописи. Він має право відмовитися від рецензування конкретної статті, якщо вважає це виправданим.

Рецензент зобов’язаний:

- оцінити теоретико-методологічний рівень статті, визначити її практичну цінність та наукову значущість, встановити відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях, надати рекомендації щодо усунення випадків їх порушення;

- розглянути надіслану статтю в термін, погоджений з відповідальним секретарем, і відправити до редакції (електронною поштою) мотивовану відмову від рецензування або письмову рецензію на рукопис, в кінці якої на основі аналізу готовності матеріалу дається висновок про можливість публікування статті;

- дотримуватися принципу конфіденційності, не робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування;

- повідомляти про всі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на його думку про рукописи.

Рецензент має право:

- відмовитися від рецензування конкретної статті, якщо вважає це виправданим;

- звернутися з вимогою про продовження строків рецензування з урахуванням існуючих умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів;

- звернутися з проханням про організацію відкритої взаємодії з автором та відмови від проведення анонімного рецензування.

Права та обов’язки автора.

Автор зобов’язаний:

 - дотримуватися строків, встановлених для внесення виправлень (доопрацювання) статті за результатами висновків рецензентів.

Автор має право:

- ознайомитися з текстом рецензії, зокрема, якщо він не згоден з висновками рецензента;

- надати аргументовану відповідь до редакційної колегії збірника у разі незгоди з думкою рецензента з метою обгрунтування можливості направлення статті на повторне рецензування або на узгодження до редакційної колегії;

 - повідомити імена людей, призначення яких рецензентами не бажано через можливість виникнення конфлікту інтересів, пояснивши свою позицію;

 - звернутися з проханням про організацію відкритої взаємодії з рецензентом та відмови від проведення анонімного рецензування.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Журнал видається щоквартально, у березні, червні, вересні та грудні.

 

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
Ми в соцмережах:


Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК