смт Дослідницьке,
вул. Інженерна, 5
044 290-43-49
ndipvt@ukr.net

ХХІІ Міжнародна наукова конференція

Вплив способів обробітку ґрунту та деструкторів на розкладання пожнивних решток І продуктивність соняшника

УДК 631.51.021:633.85:631.8:633.11

 

Митрофанов О.,  чл..-кор. АІНУ, Тел. +38-095-811-68-38

 dir.subukrctt@gmail.com  https://orcid.org/0000-0003-3046-8440

Малярчук В., канд. с-г. наук,  Тел.: +38-095-80-44-851,  zemlerob_mvm@ukr.net. https://orcid.org/0000-003-1459-0956

Федорчук Є., старший науковий співробітник, Тел.: +38-095-22-87-348, jenya-life@i.ua   https://orcid.org/0000-0002-5419-7887 

Південно-Українська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

 

Анотація. У статті представлено результати досліджень процесів розкладання соломи пшениці озимої під дією деструкторів, які загортаються в ґрунту знаряддями з різною конструкцією робочих органів в зерно-паропросапній сівозміні дослідного поля Південно-Української філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та формування агрофізичних властивостей, біологічної активності, водного і поживного режиму темно-каштанового ґрунту та урожайності насіння соняшника.

Метою досліджень було формування систем технічного і технологічного забезпечення господарств, які використовують на добриво солому пшениці озимої, що сприяє зниженню техногенного навантаження, підвищенню продуктивності галузі рослинництва та збереженню родючості ґрунтів у сівозмінах на неполивних землях Півдня України.

Метод дослідження – польовий дослід, який супроводжувався лабораторно-польовими дослідженнями фізичних властивостей, біологічної активності та поживного режиму ґрунту. Для систематизації та узагальнення отриманих результатів застосовувалися математико-статистичні методи. У сівозміні досліджували п’ять способів основного обробітку ґрунту з різною глибиною розпушування на фоні обробки соломи деструкторами. Встановлено, що найбільша кількість амоніфікувальних організмів, на початку вегетації соняшника, формувалась за оранки на глибину (30…32) см і складала 16,72 млн. шт./г, тоді як за чизельного розпушування на глибину (40…42) см їх нараховувалось 15,26 млн. шт./г ґрунту. Кількість олігонітрофілів, целюлозо-руйнівних та азотобактерій зросла у варіанті 2 порівняно з контролем (варіант 1), відповідно на 19,3; 13,0 % та 33,3 %, а у варіанті 3 на 29,3 %; 18,2 % та 46,6 %.  

Висновок. Для вирощування соняшника в посушливих умовах південної частини Степової зони України доцільно використовувати на добриво післяжнивні рештки пшениці озимої, обробляти їх деструктором «Оракул» в комплексі з аміачною селітрою та загортати в ґрунт, застосовуючи глибоку оранку, що створює сприятливі умови для їх розкладання, формування поживного і водного режиму та урожайності насіння на рівні (1,68…2,58) т/га .

Ключові слова: спосіб обробітку, оранка, дискове розпушування, солома, деструктор, поживний та водний режим.

 

Читати повну версію статті

 

скачать софт
Без регистрации Скачать игры 2013 бесплатные dle шаблоны и hd фильмы скачать
Ми в соц.мережах

Науково-виробничий журнал Техніка і технології АПК
  • Анализ сайта
  • Анализ сайта
    Яндекс.Метрика
  • Анализ сайта