Головна > Рекомендації


Рекомендації з модернізації малих свиноферм із замкнутим циклом виробництва продукції

Авторський колектив. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2023 р.

Рекомендації містять ключові складові щодо сучасних вимог у процесі виробництва свинини за такими напрямками: утримання свиней; годівля свиней; напування свиней; видалення гною; мікроклімат; освітлення; система опалення; вплив на довкілля; технічне оснащення; будівельні матеріали, проектування приміщень, монтаж обладнання. тощо.
Порядок формування рекомендацій передбачає огляд окремих ветеринарно-санітарних аспектів функціювання свинарських підприємств і сучасні технічні засоби для механізації галузі свинарства.
Рекомендації з модернізації малих свиноферм із замкнутим циклом виробництва продукції розраховані на керівників і фахівців підприємств агропромислового комплексу та науковців.

 

Вирощування та використання енергетичних культур
Тематична підбірка науково-технічних праць співробітників Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого за 2014 рік.
Львівська філія – смт Магерів, 2015
У даному виданні пропонуються основні науково-технічні праці співробітників Львівської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, в яких розглянуто технології вирощування і використання енергетичної верби, міскантусу і світчграсу. Висвітлено технічні та технологічні аспекти створення енергетичних плантацій та їх використання, як альтернативних видів палива.

 

Вибір техніки і технологій для вирощування картоплі (практичні поради)
Авторський колектив. Львівська філія – смт Магерів, 2015
В практичних порадах описано технології вирощування картоплі. Наведено вимоги до виконання технологічних операцій. Приведено анаріз результатів досліджень та випробувань технічних засобів з рекомендаціями щодо їх вибору.
Практичні рекомендації розраховані на спеціалістів в галузі рослинництва, студентів та викладачів навчальних закладів різного ступеня акредитації.

 

Вирощування льону олійного в Західному регіоні України (практичні рекомендації)
Авторський колектив. Львівська філія – смт Магерів, 2015
В практичних порадах розкрито технологію та системи обробітку грунту, вирощування льону олійного в Західному регіоні України. Наведен6о аналіз результатів досліджень.
Практичні рекомендації розроблені на підставі аналізу результатів багаторічних досліджень Львівська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого та розраховані для спеціалістів в галузі рослинництва, студентів та викладачів навчальних закладів різного ступеня акредитації.

 

Ресурсозберігаючі системи обробітку грунту (рекомендації)
Авторський колектив. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2013 р.
У рекомендаціях розглянуто класифікацію систем обробітку грунту, перспективи їх використання в Україні, рекомендовані комплекси машин для ресурсозберігаючих технологій вирощування культур  за різними системами обробітку грунту.
Проаналізовано два рівні стратегічно-тактичних систем гнучкого управління функціонуванням господарюючих суб’єктів. Один в рамках господарства площею зернових 2500-3000 га, який реалізовано в проекті «Новітні техніко-технологічні рішення  для диференційованої системи обробітку грунту і сівби при вирощуванні зернових культур. Проект «АгроОлімп-150». Інший в рамках Козятинського адміністративного району Вінницької області.

 

Використання соломи-ефективні техніко-технологічні рішення (рекомендації)
Авторський колектив. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2012 р. 
Рекомендації підготовлені за результатами досліджень техніко-технологічних рішень ефективного використання соломи в сільськогосподарському виробництві, зокрема,  у тваринництві, як органічного добрива в рослинництві та на енергетичні потреби. Розглянуті різні технології збирання, заготівлі й зберігання соломи та загальна характеристика соломи як продукту для подальшого використання.
Видання розраховано на керівників та фахівців сільськогосподарських підприємств, дорадчих та консультаційних служб, викладачів та студентів навчальних закладів аграрного профілю.

Вибір техніки і технологій для вирощування озимої пшениці (практичні поради)
Авторський колектив. Львівська філія – смт Магерів, 2012
В практичних порадах наведено елементи технології вирощування озимої пшениці та технічні засоби для їх реалізації.

 

Практика застосування нових широкозахватних дощувальних машин на існуючих зрошувальних мережах в господарствах Півдня України 
Авторський колектив. Південно-Українська філія -  Херсон, 2012
Приведені практичні рекомендації та реальні експлуатаційні показники дощувальних машин. Розраховані на головних інженерів, агрономів, керівників та інженерно-технічних спеціалістів, механізаторів сільськогосподарських формувань.

  

Спосіб зберігання зерна в поліетиленових рукавах (Практичні поради)
Авторський колектив. Миргородська філія – Миргород, 2011
В рекомендаціях  розглянуто технологію зберігання зерна в поліетиленових рукавах на відкритих майданчиках в сільськогосподарських підприємствах і фермерських господарствах України. Наведено рекомендації щодо вибору технічних засобів. Практичні поради розроблені на підставі аналізу результатів досліджень Миргородської філії УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого і наукових установ України та розраховані на спеціалістів в галузі переробки та зберігання зерна, студентів та викладачів навчальних закладів різного ступеня акредитації.

 

Техніко-технологічні рішення в сучасних технологіях вирощування озимої пшениці (практичні поради) 
Авторський колектив. Львівська філія – смт Магерів, 2010   
Розкрито технології і системи обробітку грунту, вирощування озимої пшениці в Західному регіоні України. Наведено рекомендації щодо вибору технічних засобів.

 

Техніко-технологічні рішення в сучасних технологіях вирощування льону-довгунця 
(практичні поради)
Авторський колектив. Львівська філія – смт Магерів, 2010  
Розкрито технології і системи обробітку грунту, вирощування льону-довгунця. Наведено аналіз результатів досліджень та випробувань технічних засобів з рекомендаціями щодо їх вибору.

 

Збирання зернових і зернобобових культур (практичні рекомендації та реальні характеристики зернозбиральних комбайнів) 
Авторський колектив. Південно-Українська філія -  Херсон, 2010
Приведено вимоги до техніки для збирання зернових культур та її техніко-технологічні характеристики за результатами випробувань.

 

Використання біомаси на енергетичні потреби в сільському господарстві. Біогазові технології 
Авторський колектив. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2009 р. 
Тематична підбірка підготовлена за результатами аналітичних і експериментальних досліджень технологій і технічних засобів для використання метанового зброджування біомаси на енергетичні потреби.

 

Науково-практичні аспекти вибору ефективного комплексу машин для виконання технологічних операцій в землеробстві 
Авторський колектив. Дослідницьке, 2009 р. 
Рекомендації підготовлені за результатами досліджень та випробувань сучасних комплексів машин для обробітку грунту та посіву зернових і бобових культур. Висвітлено технологічні вимоги до сільськогосподарських знарядь та наведено науково обґрунтовані аспекти по формуванню комплексів машин для різних систем обробітку грунту. Розглянуто питання економічної ефективності застосування різних техніко-технологічних рішень на базі сільськогосподарських знарядь вітчизняного виробництва. Наведено основні характеристики та результати випробувань різних типів машин.

 

Ефективні техніко-технологічні рішення використання соломи 
Авторський колектив. Київ, 2009 р. 
Рекомендація підготовлена за результатами досліджень ефективних техніко-технологічних рішень використання соломи в сільськогосподарському виробництві.

 

Науково-технічна експертиза техніко-технологічних рішень систем обробітку грунту 
Авторський колектив. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2009 р. 
У виданні викладено результати науково-технічної експертизи техніко-технологічних рішень систем основного обробітку грунту в технологіях вирощування основних сільськогосподарських культур; наведено класифікацію, технологічні вимоги та комплекси машин для різних систем обробітку грунту, а також дана їх порівняльна оцінка. Розглянуто результати польових досліджень систем обробітку грунту на вирощуванні озимої пшениці в науково-виробничій сівозміні УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого.

 

Рекомендації щодо заготівлі кормів у плівкових рукавах 
Авторський колектив. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2009 р. 
Рекомендації підготовлені за результатами досліджень технології та технічних засобів для заготівлі кормів у плівкових рукавах. Розкрито у деталях біологічні основи консервування об’ємистих кормів та наведено науково обґрунтовані аспекти технології заготівлі корму. Розглянуто особливості виконання технологічних операцій під час заготівлі і використання кормів. Наведено детальний аналіз стосовно ефективності технології консервування кормів у плівкових рукавах. Висвітлено питання технічного обслуговування агрегатів та безпеки праці під час заготівлі кормів.

 

Вітчизняна техніка для виробництва цукрових буряків (Рекомендації по вибору та використанню)
Авторський колектив. УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого – Дослідницьке, 2009 р. 
Рекомендації акумулюють досвід та тенденції розвитку галузі і містять конкретні пропозиції по ефективному застосуванню високопродуктивної сільськогосподарської техніки.

 

скачать софт
Повернутись назад