Головна > Збірник наукових праць

 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 2021 РІК (ВИПУСК 29)

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України:

збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для  сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.) та ін. – Дослідницьке, 2021. – Вип. 29 (43). – 251 с., іл. – Бібліогр. в кінці ст. 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 2021 РІК (ВИПУСК 28)

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України:

збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для  сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.) та ін. – Дослідницьке, 2021. – Вип. 28 (42). – 290 с., іл. – Бібліогр. в кінці ст. 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 2020 РІК (ВИПУСК 27)

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України:

збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для  сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.) та ін. – Дослідницьке, 2020. – Вип. 27 (41). – 282 с., іл. – Бібліогр. в кінці ст. 

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 2020 РІК (ВИПУСК 26)

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України:

збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.) та ін. – Дослідницьке, 2020. – Вип. 26 (40). – 354 с., іл. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу  розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку  енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 2019 РІК (ВИПУСК 25)

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України:

збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.) та ін. – Дослідницьке, 2019. – Вип. 25 (39). – 210 с., іл. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу  розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку  енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 2019 РІК (ВИПУСК 24)

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України:

збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.) та ін. – Дослідницьке, 2019. – Вип. 24 (38). – 388 с., іл. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу  розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку  енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 2018 РІК (ВИПУСК 23)

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України:

збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.) та ін. – Дослідницьке, 2018. – Вип. 23 (37). – 298 с., іл. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу  розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку  енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 2018 РІК (ВИПУСК 22)

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України:

збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.) та ін. – Дослідницьке, 2018. – Вип. 22 (36). – 298 с., іл. – Бібліогр. в кінці ст.
У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки та обладнання, розкрито питання дослідження й прогнозу  розвитку новітніх технологій в АПК, їх впровадження та управління, а також наведено результати наукових досліджень в напрямку  енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

 

Завантажити збірник, - 2017р.

 

Download collection

2017

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:

Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: збірник наук. пр. / ДНУ «Український науково-дослідний інститутпрогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого); Редкол.: В. Кравчук (голов. ред.)та ін. – Дослідницьке, 2017. – Вип. 21 (35). –  с., іл. – Бібліогр. в кінці ст.

 

У збірнику висвітлено проблеми випробування, прогнозування та конструювання сільськогосподарської техніки й інформаційно-керівних засобів: зернозбиральних комбайнів, лісових, ґрунтообробних і посівних машин, техніки для збирання картоплі та цукрових буряків, приведено методи й результати випробувань мобільних машин та їх агрегатів. Наведено концепцію створення національної багаторівневої сертифікації біологічних та біологізованих сільськогосподарських виробництв, розкрито питання забезпечення стійкості агровиробництва за умови зміни клімату, застосування біопрепаратів, добрив та новітніх технологій при вирощуванні сільськогосподарських культур. Висвітлено питання енергозбереження та альтернативної енергетики. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

 

 

 

 

 

Завантажити зміст, - 2016р.

 

Download content

2016

 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:

Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2016. – Вип. 20 (34),  – 482 c.

У статтях збірнику розглянуті питання застосування новітніх технологій в АПК, зокрема, керованого землеробства, обробітку грунту, посіву, зрошування, вирощування та збирання сільськогосподарських культур, молочного скотарства, свинарства й вівчарства, післязбирального дороблення та зберігання продукції, а також висвітлено проблеми енергозбереження та альтернативної енергетики і шляхи їх вирішення. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

 

 

 

Завантажити зміст, книга 1. –2015. – Вип. 1

 

 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2015. – Вип. 19 (33). – 502 c.

У збірнику розглянуто питання випробування, прогнозування й конструювання сільськогосподарської техніки та інформаційно-керуючих засобів, приведено результати науково-випробувальної діяльності інституту у 2014 році, висвітлено проблеми механізації, енергозбереження й альтернативної енергетики, наведено можливості застосування інноваційних технологій у   рослинництві та тваринництві, розкрито питання екологічного оцінювання. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

 

 

 

 

 

Завантажити зміст, книга 1. –2014. – Вип. 1

 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:

Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2014. – Вип. 18 (32), кн.1. – 365 c.

У статтях збірнику розглянуті питання застосування новітніх технологій в АПК, зокрема, керованого землеробства, обробітку грунту, посіву, зрошування, вирощування та збирання сільськогосподарських культур, молочного скотарства, свинарства й вівчарства, післязбирального дороблення та зберігання продукції, а також висвітлено проблеми енергозбереження та альтернативної енергетики і шляхи їх вирішення. Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

 

 

Завантажити зміст, книга 2. –2014. – Вип. 18 (32).

 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:

Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2014. – Вип. 18 (32), кн.2. – 388 c.

У збірнику розглянуто питання застосування новітніх технологій в АПК, а саме: керованого землеробства, обробітку грунту, посіву, зрошування, вирощування та збирання сільськогосподарських культур, молочного скотарства, свинарства й вівчарства, післязбирального дороблення та зберігання продукції. Висвітлено проблеми енергозбереження та альтернативної енергетики і шляхи їх вирішення.
Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

 

 

Завантажити зміст, книга 1. –2013. – Вип. 17 (31).

 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:

Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2013. – Вип. 17 (31), кн.1. – 461 c.

У збірнику розглянуто питання застосування новітніх технологій в АПК, а саме: керованого землеробства, обробітку грунту, посіву, зрошування, вирощування та збирання сільськогосподарських культур, молочного скотарства, свинарства й вівчарства, післязбирального дороблення та зберігання продукції. Висвітлено проблеми енергозбереження та альтернативної енергетики і шляхи їх вирішення.
Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

Завантажити зміст, книга 2. –2013. – Вип. 17 (31).

 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:

Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2013. – Вип. 17 (31), кн.2. – 358 c.

У збірнику розглянуто питання застосування новітніх технологій в АПК, а саме: керованого землеробства, обробітку грунту, посіву, зрошування, вирощування та збирання сільськогосподарських культур, молочного скотарства, свинарства й вівчарства, післязбирального дороблення та зберігання продукції. Висвітлено проблеми енергозбереження та альтернативної енергетики і шляхи їх вирішення.
Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

 

 

Завантажити зміст, книга 1. –2012. – Вип. 16 (30).

 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:

Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2012. – Вип. 16 (30), кн.1. – 500 c
У книзі наведено стратегію технічного переоснащення АПК та проноз розвитку сільськогосподарського машинобудування України, розглянуто питання експертної оцінки відповідності та контролю якості сільськогосподарської техніки, конструювання, випробування та прогнозування різних груп технічних засобів для АПК: комбайнів, ґрунтообробної техніки, машин для підготовки насіння та сівби, внесення добрив, збирання коренеплодів, льону, доробки та зберігання зерна, збирання і приготування кормів.
Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

 

 

 

 

Завантажити зміст, книга 2. –2012. – Вип. 16 (30).

 

ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИПРОБУВАННЯ НОВОЇ ТЕХНІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ:

Збірник наукових праць УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2012. – Вип. 16 (30), кн.2. – 491c.
У книзі розглянуто питання застосування новітніх технологій в АПК (програмування, управління, оцінювання), підвищення безпеки об’єктів агропромислового виробництва, наведено наукові принципи забезпечення енергозбереження в сільськогосподарських енергетичних системах, проаналізовано можливість використання біомаси на енергетичні потреби, висвітлено питання надійності і довговічності сільськогосподарської техніки та її складових.
Збірник призначений для науковців, викладачів та широкого кола фахівців сільськогосподарського виробництва.

Архів випусків:

15(29)

14 (28)

13 (27)

Редакційна колегія:
Головний редакторКравчук В.,д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ
(УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого);
Заступник головного редактораЛуценко М.,д-р с.-г. наук
(УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого);
Відповідальний секретарБабинець Т., канд. екон. наук
(УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого);
Члени редакційної колегіїБаранов Г.,д-р техн. наук, проф. (ЦНДІНіУ);Бойко А.,д-р техн. наук, проф. (НУБіП);Булгаков В.,д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (НААНУ);Войтюк Д.,канд. техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (НУБіП);Гром-Мазнічевський Л.,д-р техн. наук, чл.-кор. НААНУ та РАСГН (ННЦ "ІМЕСГ” НААНУ);Гусар В.,канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого);Дубровін В.,д-р техн. наук, проф. (НУБіП);Кушнарьов А.,д-р техн. наук, проф., чл.-кор. НААНУ (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого);Маковецький О.,д-р с.-г. наук, проф. (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого);Малярчук М.,д-р с.-г. наук (ІЗПР України НААНУ),Ревенко І.,д-р техн. наук, проф. (НУБіП);Сербій Є.К.,канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого),Смоляр В.,канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого);Таргоня В.,канд. с.-г. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого);Таргоня Н.,канд. іст. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого),Хайліс Г.,д-р техн. наук, проф. (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого);Шевченко І.,д-р техн. наук, д-р с.-г. наук, проф. (ІМТ НААНУ);Шустік Л.,канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого);Ясенецький В.,канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого).

Внесений до переліку фахових видань в галузях:
- сільськогосподарські науки (постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р.)
- технічні науки (постанова Президії ВАК України № 1-05/2 від 10.03.2010 р.)

Рекомендований та затверджений до друку рішенням вченої ради
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (протокол № 6 від 22 вересня 2011 р.)

 

скачать софт
Повернутись назад