Головна > Оголошення про проведення конкурсу на посаду директора державної наукової установи УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого

 

Дата публікації: 04.05.2022, 08:39

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголошує конкурс на посаду директора державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки
і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого».

Конкурс проводиться відповідно до частини четвертої статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника Державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998.

Основною метою діяльності установи є здійснення наукової та науково-технічної експертизи, досліджень, випробувань, аналізу, оцінки та підтвердження відповідності машин (тракторів, машин сільськогосподарських для рослинництва, тваринництва, птахівництва
і кормовиробництва, а також засобів механізації, автоматизації, інтелектуалізації, інженерного забезпечення для агропромислового комплексу) та технологій для сільськогосподарського виробництва
і підготовки обґрунтованих висновків для прийняття рішень про їх використання в аграрному секторі економіки у відповідності з законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову
і науково-технічну експертизу», «Про пестициди і агрохімікати», «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин», «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу», «Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»,
а також про їх відповідність заданим вимогам галузевих технічних регламентів.

 

Вимоги до претендентів.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які:

– вільно володіють державною мовою;

– мають науковий ступінь доктора наук або доктора філософії;

– мають стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років та досвід з управління підприємствами, установами, організаціями приватного та (або) публічного сектора, досвід державної служби або роботи в органах публічного управління та адміністрування не менш як два роки.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, на ім’я Міністра аграрної політики та продовольства України, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;
 • автобіографію;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
 • документ що підтверджує вільне володіння державною мовою (рівень володіння державною мовою засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»);
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 року, № 39, ст. 1656);
 • довідку про наявність або відсутність судимості;
 • інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • копію трудової книжки;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), мають бути засвідчені в установленому порядку.

Відповідальність за достовірність документів несе претендент.

Документи надсилати на адресу: вул. Хрещатик, 24, м Київ, 01001, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Департамент управління персоналом.

Документи приймаються протягом двох місяців з дати оприлюднення оголошення – до 18 год. 00 хв. 28 червня 2022 року.

Оголошення опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр».

Телефон для довідок (044) 363-05-42, e-mail: kadry_minagro@ukr.net.

Вибори відбудуться за адресою: смт Дослідницьке, Васильківський р-н, Київська обл., вул. Інженерна, 5, у приміщенні державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» не пізніше ніж на 20 день з дати закінчення строку прийому документів.

 

Переглянути оголошення на офіційному сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

скачать софт
Повернутись назад