Головна > Редакційна рада та редакційна колегія журналу Техніка і технології АПК

Редакційна рада:

 

Халін Станіслав – канд. екон. наук,

головний редактор

Новохацький Микола, канд. с.-г. наук, доцент

Смоляр В’ячеслав, канд. с.-г. наук

Яловега Степан, інженер

Редакційна колегія:

 

Муха Володимир, заст. гол. редактора

Бабинець Тетяна, канд. екон. наук

Баранов Георгій, д-р. техн. наук, професор

Барвінченко Віктор, д-р. с. -г. наук, професор

Войтюк Дмитро, канд. техн. наук, чл.-кор. НÀÀÍУ

Войтов Віктор, д-р. техн. наук, професор

Ветохін Володимир, д-р. техн. наук, професор

Заришняк Анатолій, д-р с.-г. наук, професор, академік НААНУ,

Камінський Віктор, д-р с.-г. наук, академік НААНУ

Кравчук Володимир, д-р техн. наук, професор, академік НААНУ 

Красовський Євген, д-р техн. наук Польщі

Малярчук Володимир, канд. с.-г. наук

Малярчук Микола, д-р с.-г. наук

Михайлович Ярослав, канд. техн. наук, професор 

Лебедєв Сергій, канд. техн. наук,

Лебедєв Анатолій, д-р. техн. наук, професор

Надикто Володимир, д-р техн. наук, чл.-кор НААНУ

Ніколаєнко Станіслав, д-р пед.. наук, чл.-кор.

академії пед. наук, професор

Павлишин Микола, д-р техн. наук

Погорілий Віктор, інженер

Ревенко Іван, д-р техн. наук, професор

Ромащенко Михайло, д-р техн. наук, професор, академік НААНУ,

Рубльов Владислав, д-р техн. наук, професор

Сало Ярослав, інженер

Чеботарьов Валерій, д-р техн. наук, професор

Шебанін В`ячеслав, д-р техн. наук, професор,

академік НААНУ,

Шевченко Ігор, д-р с.-г. наук Польщі,

д-р техн. наук України, чл.-кор НААНУ

Шустік Леонід, канд. техн. наук

Видавець: ДНУ «УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого»
код ЄДРПОУ 04604309
Адреса видавця, редакції і місця випуску журналу:
08654, Київська обл., Білоцерківськи р-н, смт. Дослідницьке, вул. Інженерна, 5 
 Тел./факс: 044-290-43-49
E-mail: tetainform@ukr.net
http://www.ndipvt.com.ua

скачать софт
Повернутись назад